Faces of Dörren: Sandra Fernández – Columbia Road

Sandra Fernández är en av de Dörröppnare som hittat Dörren genom sin arbetsgivare. Hon arbetar som designer vid Columbia Road och registrerade sig i Dörren när nätverkskonceptet blev en del av företagets “Good impact” program. Sandra poängterar hur motiverande det är att arbeta för ett företag som vill skapa mervärde för samhället.

När Dörren kontaktade Columbia Road i början av 2021 var det intressant att höra om företagets Good impact program. Genom det här programmet har anställda möjlighet att bidra till icke-vinstdrivande initiativ som är viktiga för dem. Det kan handla om vilket initiativ som helst som bidrar till samhället och de erbjuds ofta av icke statliga organisationer eller andra aktörer som samarbetar med Columbia Road.

Dörren blev snart en del av utbudet och kort därefter var Sandra en av de första från Columbia Road att pröva på.

Jag tror att jag fick höra om Good impact programmet i min arbetsintervju vid Columbia Road och tyckte att det var väldigt bra. Att bidra till samhället blir en naturlig del av ditt jobb. Det är motiverande att ditt företag bryr sig om att skapa mervärde för samhället också och inte enbart för sin affärsverksamhet. Det ger dig möjlighet att spendera tid på någonting som får dig och andra att må bra.

Sandra har specialiserat sig inom audiovisuell produktion och design och kom till Finland från Spanien för att hjälpa sin vän att lansera Fox och National Geographic kanalerna i Norden. Det här var nio år sedan och sedan dess har hon haft flera olika jobb i sitt nya hemland. Idag arbetar hon som designer vid Columbia Road med en bred roll som inkluderar konsulttjänster. När hon hörde om Dörren var hon ivrig att pröva på och tänkte också att personen hon träffar till och med kunde vara en potentiell framtida kollega.

Jag registrerade mig i Dörren eftersom att jag har så många vänner som har kämpat med att få ett jobb som matchar deras kompetensnivå även om de har bra karriärer innan de kommit till Finland. Jag ville hjälpa andra att få nya kontakter eftersom det var det som hjälpte mig att hitta nya möjligheter.

Precis som många andra under Covid-19 pandemin hade Sandra och hennes match sitt Dörren möte online och det visade sig bli ett roligt och avslappnat möte. Personen som hon matchats med berättade om sin bakgrund och erfarenheter hittills och utgående från det diskuterade de tillsammans om hur han kunde gå vidare. Sandra berättade också om sin bakgrund och om hur hon fick jobbet vid Columbia Road. Under diskussionens gång framgick det också att deras berättelser i själva verket enbart är ett litet steg ifrån varandra, vilket gjorde det lätt att relatera till varandra. 

Vi diskuterade om vart han kunde ansöka, vem han kunde kontakta och vilka företag som kunde vara passande. Vi pratade också om skillnaderna mellan arbetskulturen i Finland och våra hemländer.”  

Efter mötet ville Sandra sprida ordet om sin nya kontakt och potentiellt nå nya relevanta kontakter till honom genom att dela ett inlägg om sin Dörren upplevelse och sin nya kontakt på LinkedIn. Det visade sig vara ett lyckat recept.

Inlägget jag gjorde på LinkedIn är det inlägg som fått mest aktivitet hittills. Personer som såg inlägget gillade idén och en person kommenterade också att hen hade hört om den utlandsfödda personen genom en annan person och vill nu komma i kontakt med honom. Jag vet inte hur det hela slutade men det var intressant att vara en del av processen!

Utgående från sin upplevelse uppmuntrar Sandra andra att också dela sina Dörren möten på LinkedIn. Att lyfta upp en annan persons profil genom att dela den kan redan hjälpa lite. Också om man inte har så många följare, som i Sandras fall, kan det ändå potentiellt öppna upp en möjlighet.

Jag vill också gärna tillägga att man inte ska se ett sådant här möte som en uppgift. Det är ett vänligt samtal. Eftersom att man är fast hemma var det väldigt trevligt att kunna träffa en ny person också under dessa tider - och man vet aldrig, den du träffar kunde till och med vara en framtida kollega.