Faces of Dörren: Liselott Sundbäck & Sofia Achame

För Sofia Achame och Liselott Sundbäck var Dörren mötet början på en ny vänskap. Likheten i deras bakgrund och deras gemensamma intresseområden har fört dem nära varandra och de har kunnat mentorera varandra på olika sätt.

Sofia och Liselott matchades kort efter att Dörren lanserats utgående från deras gemensamma bransch inom det sociala yrkesområdet. När Sofia registrerade sig i Dörren hade hon två magisterexamina - en inom juridik fokuserad på internationella mänskliga rättigheter och en inom det samhällsvetenskapliga området. Hon har studerat både i Finland och i Etiopien men på grund av utmaningar att hitta jobb eller praktikplats i Finland gjorde hon båda sina praktikperioder i Nederländerna. När hon kom tillbaka var det behovet att vidga sitt lokala nätverk och sin kunskap om den lokala arbetskulturen som fick henne att registrera sig i Dörren.

Dörren gav mig en person som jag kan fråga av och som ger mig emotionellt stöd. Någon som finns vid min sida och hejar på mig när jag söker jobb. Det här ger mig mera energi. Det har varit värdefullt att Liselott kunnat rekommendera vem jag ska kontakta och ge idéer som jag inte ännu sett. Det har varit intressant att parallellt diskutera varandras karriärvägar och komplementera varandra,” säger Sofia.

Liselott blev uppmuntrad att registrera sig i Dörren av sin dåvarande arbetsgivare Folkhälsan. Folkhälsan är en av de organisationer som är med i Dörren genom att låta sina arbetstagare delta i Dörren möten under arbetstid. Idag doktorerar Liselott vid Åbo Akademi men hon har länge jobbat med migrations- och integrationsfrågor och känner till utmaningarna med att få nätverk och kontakter då man flyttar till Finland.

Mötena med Sofia har från början varit väldigt ömsesidigt givande, vi har många gemensamma ämnen som intresserar oss, Sofia är aktiv i bland annat Think Africa och jobbar för inkludering och jämställdhet i samhället. Vi hade också liknande utbildningsbakgrund och hittade en gemensam vänskap ganska snabbt,” säger Liselott.

Sofia och Liselott har träffats flera gånger efter sitt första Dörren möte i mars 2020 och den här fortsatta kontakten har varit värdefull för dem båda. Förutom att träffas och göra saker tillsammans - såsom vänner gör - har båda fortsatt fått stöd från den andra i sin karriär. 

Ny praktikplats och forskningsstöd - konkret nytta för båda

Tack vare Liselotts uppmuntran och idéer fick Sofia möjlighet att göra en arbetsprövning vid Institutet för hälsa och välfärd med stöd från TE-byrån. Hon fungerar som forskningsassistent för forskning kring COVID-19 pandemins inverkan på immigranter. 

Jag hade aldrig hört om enheten för jämlikhet innan Liselott berättade för mig om den. Hon hjälpte mig att skicka in en jobbansökan och när jag inte fick den lediga platsen uppmuntrade hon mig att prata med kontaktpersonen som redan hade min CV och texten om kvinnors rättigheter som jag skickat in tillsammans med ansökan. Jag blev sedan instruerad vidare inom enheten och fick så småningom min nuvarande praktikplats, säger Sofia och fortsätter: När du är arbetslös skickar du e-post hit och dit utan att få några kontakter så Liselotts rekommendationer att kontakta olika personer och hjälp med att göra jobbansökningar har varit värdefull.”

Å andra sidan har Sofia, med sin breda kunskap, kunnat hjälpa Liselott formulera sina forskningsfrågor och hon är också en av dem som sitter i Liselotts referensgrupp i hennes doktorsavhandling. Liselott doktorerar kring möten mellan myndigheter och unga migranter med flyktingbakgrund speciellt ur ett tillitsperspektiv. 

När vi träffas pratar vi ofta om strukturella utmaningar och vardaglig exkludering för migranter i Finland. Jag tänker ofta att vi är väldigt lika på många sätt, men att Sofia på grund av strukturella utmaningar som rasism och rädsla att anställa någon som inte kan perfekt finska inte har samma utgångsläge som jag, vilket är väldigt orättvist,” säger Liselott. 

Liselott tillägger att det som Dörröppnare är viktigt att inte tänka på ett Dörren möte enbart som att man hjälper den andra personen eftersom den internationella sakkunniga har lika mycket att ge. 

Jag är en karriärorienterad person så för mig handlar det inte bara om att ha ett jobb. För mig är det väldigt viktigt att kunna göra något inom min bransch. Det ger mitt liv mening och syfte att kunna bidra till mitt nuvarande jobb," säger Sofia.