HUR GÅR DÖRREN TILL?

DÖRRÖPPNARE

DELTAGARE

MÖTET

EFTER MÖTET

Kontakta oss

Gerd Norrgård

Programkoordinator

gerd.norrgard(a)luckan.fi

+358 45 211 7922

 

Har du frågor om Dörren processen eller behöver du vår hjälp?

Kontakta oss på dorren(a)luckan.fi