HUR GÅR DÖRREN TILL?

DÖRRÖPPNARE

DELTAGARE

MÖTET

EFTER MÖTET

Kontakta oss

Gerd Norrgård

Projektledare

gerd.norrgard(a)luckan.fi

+358 45 211 7922

 

Elisa Häggström

Projektkoordinator

dorren(a)luckan.fi

Niklas Grönroos

Projektkoordinator - Borgå

niklas.gronroos(a)luckan.fi

+358 50 521 0093

Har du frågor om Dörren processen eller vill du ta bort din profil?

Kontakta oss på dorren(a)luckan.fi