HUR GÅR DÖRREN TILL?

DÖRRÖPPNARE

DELTAGARE

MÖTET

EFTER MÖTET

Kontakta oss

Gerd Norrgård

Projektledare

gerd.norrgard(a)luckan.fi

+358 45 211 7922

 

Elisa Häggström

Projektkoordinator

elisa.haggstrom(a)luckan.fi

+358 504130441

Tony Khalil

Projektkoordinator

Nätverksträffar

tony.khalil(a)luckan.fi

+358 456410991

Har du frågor om Dörren processen eller behöver du vår hjälp?

Kontakta oss på dorren(a)luckan.fi