Om oss

Luckan Integration har i över tio års tid stött utlandsfödda i att hitta arbete, studier och fritidsaktiviteter. Bristen på insyn i ens yrkesbransch i Finland och avsaknaden av nätverk är centrala utmaningar som våra kunder stöter på.  

Enligt Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra, förmedlas 7 av 10 arbetsplatser i Finland genom personliga nätverk. Genom nätverk får arbetssökande reda på arbetstillfällen och en djupare insikt i och information om kraven inom sin bransch. Att skapa nya nätverk i ett nytt land är därför viktigt för alla som är intresserade av att hitta arbete som motsvarar deras kunskap och kompetens.  

Men professionella nätverk är också mycket viktiga för arbetsgivare som, ibland desperat, söker efter den kunskap och kompetens som krävs för att förbli konkurrenskraftiga och relevanta i dagens värld. Utlandsfödda personer och lokala arbetsgivare verkar ha svårigheter i att finna varandra. Breddade nätverk ligger verkligen i alla parters intresse.

I november 2017 blev Luckan inbjuden till Nordens välfärdscenter i Sverige för att presentera mentorprogrammet Fika, som är ett framgångsrikt integrationskoncept. I samma seminarium presenterades Yrkesdörren, som är ett svenskt initiativ utvecklat av Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling. Yrkesdörren concept - a Swedish initiative developed by Axfoundation, Antonia Ax: son Johnson's Foundation for Sustainable Development, was presented. 

Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och personer som är nya i landet - inom samma yrkesbransch. Målsättningen är att bredda nätverk och hjälpa utlandsfödda att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren gjorde genast ett starkt intryck på oss. Det här var ett koncept som vi kände att också Finland skulle behöva!

Från ord till handling! Vi kontaktade Axfoundation för att diskutera möjligheten att tillämpa konceptet i Finland och i mars 2018 anhöll vi om finansiering från Europeiska socialfonden för det. Projektet Dörren beviljades finansiering under sommaren 2018 och hösten 2018 började vi anpassa Yrkesdörren till att bli Dörren i Finland. Inom projektet har vi ett nära samarbete med det svenska initiativet Yrkesdörren.

Kontakta oss

Gerd Norrgård

Programkoordinator

gerd.norrgard(a)luckan.fi

+358 45 211 7922

 

Har du frågor om Dörren processen eller behöver du vår hjälp?

Kontakta oss på dorren(a)luckan.fi

Låt oss öppna dörrar tillsammans!