Har du en timme för mångfald?

Genom Dörren kan du och din organisation delta i betydelsefulla möten med utlandsfödda sakkunniga inom er bransch som bor i Finland. Få nya perspektiv och idéer samtidigt som din organisation hjälper internationella sakkunniga att få kontakt med er gemensamma bransch och känna sig engagerade i det finländska samhället.

Om du tycker att mångfald är viktigt i arbetslivet, ta en titt på hur Dörren kan hjälpa!

Tre sätt att använda Dörren

step1_co-v3
Engagera dina anställda i en timmes möten med utlandsfödda inom er bransch

Folkhälsan gör det redan

step2_co-v4
Träffa många utlandsfödda sakkunniga på en gång - låt oss ordna en nätverksträff för er

Så här fungerar det

step3_co
Berätta om Dörren för ditt nätverk

Så här gjorde Akava

Kontakta oss på [email protected]

Nätverkande som verktyg för mångfald

Dörrens kärna ligger i att stödja utlandsfödda yrkesutövare att skapa sitt sociala kapital i Finland. Som en organisation kan ni hjälpa personer med utländsk härkomst inom er bransch att känna sig hemma i den lokala arbetsgemenskapen och att bibehålla sin professionella identitet. 

Internationella talanger är en viktig resurs för det finländska samhället, dels med tanke på den åldrande befolkningen, men också med tanke på nya möjligheter. Mångfald spelar helt enkelt en roll - det innebär en bredare variation av idéer och färdigheter, och inte sällan spetskunskap, som gör det lättare för organisationer att förbli relevanta och konkurrenskraftiga både i Finland och utomlands. 

Att utveckla sin organisation mot större mångfald kan upplevas som en utmaning, speciellt i början. Dörren gör det lätt att ta nya steg för diversitet och att komma i kontakt med internationella talanger från just den egna branschen.

Dörren matchar lokalt etablerade och utlandsfödda sakkunniga inom samma bransch för en timme långa möten. Som en lokalt etablerad, sk. “Dörröppnare”, förväntas du inte erbjuda någon ett arbete eller en praktikplats utan endast dela med dig av finländsk branschkunskap och om möjligt ytterligare kontakter. Tanken är att personen med utländsk härkomst får nya lokala insikter och ett bredare nätverk som ett steg på vägen för att hitta den rätta platsen i arbetslivet här i Finland. Samtidigt kan din organisation också få nya perspektiv och kontakter som hjälper er att ta steg på vägen mot den mångfald som just ni behöver.

Vi är med i Dörren

Hälsa handlar inte bara om hur man själv mår, utan även om att alla i omgivningen mår bra. Finland behöver invandring, och då är det viktigt att vi ser till att alla i samhället har ett meningsfullt sammanhang, arbete och vänner. Att öppna dörrar handlar om en dialog mellan de som är mer hemma här och de som ännu är nya”, säger Folkhälsan's VD, Georg Henrik Wrede

Social- och hälsovårdsorganisationen Folkhälsan uppmuntrar sina arbetstagare att träffa utlandsfödda från samma bransch under arbetstid. Läs deras artikel här

Georg Henrik Wrede is in the picture. The picture is taken by Mikko Käkelä for Folkhälsan.
Georg Henrik Wrede. Fotograf: Folkhälsan/Mikko Käkelä
Miika Sahamies is in the picture. Photo is taken by Liisa Takala.
Miika Sahamies. Fotograf: Liisa Takala

“Nyttan är inte ensidig eftersom nätverkande med internationella talanger gör det möjligt att lära sig nya saker om arbetskulturen i andra länder men också i sitt eget land. Var och en kan hjälpa till att förbättra jämlikheten i arbetslivet exempelvis genom att registrera sig till Dörren”, säger Miika Sahamies, specialist på Akava (citat översatt från finska)

Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava ser Dörren som ett bra verktyg för att stöda sysselsättningen av utlandsfödda och delar med sig av möjligheten i sina sociala medier och i sina bloggtexter

En av de första organisationerna att ordna en nätverksträff med oss är Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. De valde att göra ett av sina 'Women's Café in English" evenemang till ett tillfälle för professionellt nätverkande.

"Det är en ära att få möta kvinnor med olika bakgrund, hitta gemensamma intressen och få nya intryck. På Women's Café in English värnar vi om varm stämning och vi vill att alla i målgruppen känner sig välkomna," säger Fredrika Biströmverksamhetskoordinator vid Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström is in the picture
Fredrika Biström
Forbundsarenan_Logotyp_Farg.1578636876

Förbundsaktiva, både anställda och frivilliga, har i allmänhet goda nätverk och intresse att pröva på nya saker och därför bidrar vi gärna till att göra dörröppnarmötena kända i förbundsvärlden"  (Läs hela artikeln här).

Förbundsarenan, en plattform för finlandssvenska förbund, berättar om Dörren till sin breda grupp av medlemmar.

Kontakta oss

Gerd Norrgård

Programkoordinator

gerd.norrgard(a)luckan.fi

+358 45 211 7922

 

Har du frågor om Dörren processen eller behöver du vår hjälp?

Kontakta oss på dorren(a)luckan.fi