Nätverkande med Helsingfors universitet

Dörrens vår är fullspäckad med nätverksträffar! I vårt senaste evenemang var det Helsingfors universitets personal som agerade Dörröppnare.

Dörröppnarna bjöds in med bred målgrupp från Helsingfors universitet och matchades med utlandsfödda personer inom sin bransch. Den 9.4 samlades tio par inom utbildning, universitet, HR och det sociala området för att nätverka - med fina resultat.

Efter de individuella mötena kom såväl Dörröppnarna och de utlandsfödda Deltagarna tillbaka med leenden på läpparna och berättade att det hade varit en givande upplevelse.