Faces of Dörren: Sandra Fernández – Columbia Road

Sandra Fernández är en av de Dörröppnare som hittat Dörren genom sin arbetsgivare. Hon arbetar som designer vid Columbia Road och registrerade sig i Dörren när nätverkskonceptet blev en del av företagets “Good impact” program.