Vårhälsning från Dörren teamet

Dörren teamet vill hjärtligt tacka alla som visat intresse eller deltagit i Dörren. Registreringen till Dörren nätverksmöten har pausats från och med den 1.6.2021 men Luckan Integration arbetar aktivt för Dörrens framtid. Vi hoppas snart kunna publicera mera information om Dörrens fortsättning.

Hittills har över 200 möten bekräftats och siffran växer hela tiden eftersom många av dem som matchats i vår ännu planerar sina möten. Närmare 400 utlandsfödda och lokala personer inom olika branscher i Nyland har träffats genom de här mötena och många Dörröppnare har också kommit tillbaka för flera möten! 

Vi är glada över att se intresset för nätverkande hos både utlandsfödda och lokala personer inom olika branscher. Det enorma intresset, speciellt bland utlandsfödda personer, visar hur stort behovet av nätverkande är! Dörren teamet har arbetat aktivt för att kunna erbjuda ett möte till så många som möjligt under den här projektperioden. 

Tack också för all feedback vi fått! Det är fint att höra vad Dörren nätverkande har betytt för er och få förslag på hur vi kan förbättra konceptet. För att fira kommer vi att publicera några av era erfarenheter på våra LinkedIn, Facebook och Instagram konton under sommaren.

Har du idéer för Dörrens framtida verksamhet? Kontakta oss: [email protected].