Spouse Program och Dörren fortsatte sitt samarbete i en andra nätverksträff

Den 25.3 ordnade Dörren en andra lyckad nätverksträff tillsammans med Helsingfors stads Spouse Program. Evenemanget samlade 24 lokala och utlandsfödda personer inom ett flertal olika branscher. I den här nätverksträffen bjöds de utlandsfödda deltagarna in från Spouse Career Track medan Dörröppnarna deltog främst från Spouse Programs partnerföretag och från Helsingfors stad.

Innan evenemanget matchades de lokala och utlandsfödda deltagarna utgående från sin professionella profil och evenemangets kärna var ett 45 minuter långt nätverksmöte i par eller små grupper. Den här gången var branscherna ICT, social, kommunikation, biology, HR och utbildning i fokus i de här diskussionerna. Enligt den omedelbara feedbacken efter evenemanget var diskussionerna givande och alla skulle rekommendera Dörren till andra.

Dörren har organiserat nätverksträffar sedan hösten 2020 tillsammans med olika samarbetspartners. Helsingfors stad har varit en aktiv partner genom både Spouse Program och Kulturens Fadderbarn.

Spouse Program är en tjänst som erbjuds av Helsingfors stad i nära samarbete med Esbo stad, Vanda stad och Nylands TE-byrå. Programmet stöder makarna till personer som flyttat till Finland för att de fått ett jobb här. Samtidigt har programmet också som mål att hjälpa företag att behålla de internationella talanger de anställt. Detta eftersom att personer som flyttat hit för ett jobb ofta väljer att flytta tillbaka till sina hemländer om deras partner inte får det stöd de behöver.