Faces of Dörren: Saana Kallioinen

Saana Kallioinen registrerade sig som Dörröppnare eftersom att hon alltid tyckt om att lära känna nya personer men också för att hon ville hjälpa andra på ett sätt som hon själv skulle ha behövt när hon flyttade till Finland för tolv år sedan. Saana har idag ett bra fotfäste på arbetsmarknaden i Finland och vill dela med sig av lokala perspektiv och tips till andra inom hennes bransch.

Saana växte upp i Australien men har också har rötter i Finland och har därför besökt landet ett par gånger under sin barndom. År 2009 reste hon på nytt till Helsingfors men den här gången stannade hon mycket längre än först planerat. Hon hittade ett första jobb som engelsktalande barnflicka och började snart också studera vid Helsingfors universitet.

För Saana var integreringen i det finländska arbetslivet stundvis utmanande och hon var med om dåliga erfarenheter under processens gång. De lokala perspektiven skulle ha varit värdefulla för henne.

Det finns så många saker som du borde veta och som du inte vet om du inte är född här. Jag skulle verkligen velat ha en mentor när jag kom hit 2009. Jag sökte efter mycket information på nätet men hittade inget sådant här då. Nu vill jag vara med och använda mina erfarenheter för att hjälpa andra.

Idag arbetar Saana inom marknadsföring och kommunikation och är en företagare med många järn i elden. Genom sitt företag erbjuder hon en variation av olika tjänster inom marknadsföring, kommunikation, översättning och konsultering. Samtidigt arbetar hon också deltid för Finnish-British Society (Finnbrit) och är också med i ett flertal volontärprojekt. I många av de här projekten ligger fokus på att hjälpa internationella jobbsökare i Finland. 

Sedan hon registrerade sig i Dörren har Saana upplevt fyra Dörren möten. Alla dessa möten hölls digitalt, vilket gjorde det lätt att delta trots att hon arbetar heltid. Samtidigt som mötena gått ut på att lära känna varandra har diskussionens huvudtema alltid varit den utlandsfödda personens intressen och behov - vad hen redan prövat på och vad hen inte ännu testat. 

Jag tycker verkligen om att höra personliga erfarenheter från personer med annan kulturell och professionell bakgrund. Varför någon har flyttat hit, vad de brinner för och vad de söker. Jag vet hur svårt det är att inte ha finska som modersmål. Om jag känner någon som kunde ha nytt av att känna någon annan så introducerar jag alltid dem.

Saana påpekar att det som Dörröppnare är bra att tänka på olika typer av tips och insikter som man kan ge till den utlandsfödda personen och som kunde hjälpa denne framåt. Det behöver inte nödvändigtvis handla om en mängd olika kontakter. I sina Dörren möten har Saana försökt uppmuntra personerna att gå utanför sin bekvämlighetszon och testa något nytt samt ge idéer på vad personen kunde pröva på i Finland. 

Alla Dörren möten jag har haft har varit väldigt positiva och jag har också kunna erbjuda någon typ av konkreta möjligheter. Om du inte har tid för ett längre mentorskap är ett Dörren möte enkelt och effektivt. Under en timme har du tid att diskutera rätt många saker i detalj och det finns alltid en möjlighet att fortsätta om man önskar. Det är ett bra alternativ till ett långsiktigt program.