Dörrens och Kulturens fadderbarns nätverksträff skapade diskussion och nya kontakter

Den 5.3 ordnade Dörren och Kulturens fadderbarn en nätverksträff som skapade nya kontakter mellan kulturinstitutioner i Helsingfors och utlandsfödda kulturaktörer i huvudstadsregionen.

Kulturens fadderbarn är Helsingfors stads tjänst som erbjuds alla barn i Helsingfors som är födda år 2020 eller senare. Målet med den här nätverksträffen var att bredda nätverken hos de cirka 30 aktörer inom konst och kultur som är med i programmet och öka förståelsen för hur personer av utländsk härkomst i Helsingfors kan ta del av Kulturens fadderbarn. För de utlandsfödda kulturaktörerna gav evenemanget en möjlighet att bredda sin kunskap och sina kontakter i kulturfältet i Helsingfors.

För Helin Amin var nätverksträffen ett sätt att börja utforska olika möjligheter i huvudstadsregionen och exempelvis vilka evenemang som erbjuds. Amin kom till Finland från Irak för 29 år sedan men har nyligen flyttat till huvudstadsregionen efter att länge ha bott i Ekenäs.

Jag är intresserad av olika möjligheter inom exempelvis kultur och politik och funderar också eventuellt på att starta något eget i framtiden,” säger Amin och fortsätter: “Jag gick med i det här Dörren evenemanget för att få mera information om det samhälle jag befinner mig i och bekanta mig med dem som är aktiva här. Det var väldigt givande att prata med mitt par, som jobbar inom dockteater, och lära känna henne lite. Vi ville hemskt gärna fortsätta diskutera och planerar att kontakta varandra igen. Vi diskuterade också att vi skulle kunna gå tillsammans med våra familjer på dockteater.

De här diskussionerna i par eller i små grupper utgjorde evenemangets huvudpunkt och en möjlighet för kulturinstitutionernas representanter och de utlandsfödda kulturaktörerna att lära känna varandra och utbyta tankar. Paren hade matchats på förhand utgående från deltagarnas professionella profil i enlighet med Dörrens koncept.

En av de kulturinstitutioner som varit med i Kulturens fadderbarn sedan projektets start är Finlands nationalopera och -balett. Lauri Pokkinen deltog som en av nationaloperans två representanter i nätverksträffen.

Diskussionen med mitt par gick väldigt bra. På den korta tiden bekantade vi oss med varandras professionella bakgrund och tankar kring konst och dess strukturer. Vi kunde identifiera tre organisationer som är intressanta för personen jag diskuterade med och jag var genast efter evenemanget i kontakt med ledande personer inom de här organisationerna för att skapa kontakt mellan dem för fortsatt diskussion." säger Pokkinen om sitt möte.

Nätverksträffen kulminerade i en livlig gemensam diskussion 

Evenemanget avslutades med en gemensam diskussion kring frågan hur Kulturens fadderbarn kan göras attraktivt för alla familjer i Helsingfors. Slutdiskussionen var viktig för att öppna upp sådant som kommit fram i par- och gruppdiskussionerna och samla idéer som kan föras framåt i nätverket för dess långvariga arbete att nå ut till personer av olika bakgrund. Diskussionen tog bland annat upp behovet av att sänka tröskeln för att delta i kulturprogram genom att beakta språkgränser och tydlig information. Tankar som dök upp var exempelvis musikens bemärkelse som generellt språk och behovet av ett mera varierande utbud av program.

“Med sådana här konkreta verktyg och nätverk kan vi bredda våra egna perspektiv men framför allt förstå behoven hos de familjer som våra traditionella konstinstitutioner inte ännu har nått. För att Kulturens fadderbarn ska lyckas måste man på riktigt öka sitt utbud för att genuint kunna vara intressant för alla åldersgrupper, något som också kommer fram i Taidetestaajat.” sammanfattar Lauri Pokkinen.

Kulturens fadderbarns diskussionstillfälle är en av det flertal nätverksträffar som Luckans koncept för professionellt nätverkande, Dörren, ordnat sedan hösten 2020 i samarbete med olika aktörer. I de här evenemangen är parvisa möten mellan utlandsfödda och lokala personer inom samma bransch i Nyland i fokus.