Dörren ja Kulttuurin kummilapset verkostoitumistapahtuma loi keskustelua ja uusia kontakteja

Dörrenin ja Kulttuurin kummilapsien järjestämässä verkostoitumistapahtumassa 5.3 luotiin uusia kontakteja Helsingin kulttuuritoimijoiden ja kulttuurialan kansainvälisten ammattilaisten välillä kaupunkiseudulla.

Kulttuurin kummilapset on Helsingin kaupungin tuottama palvelu jota tarjotaan jokaiselle vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyneelle helsinkiläiselle lapselle. Verkostoitumistapahtuman tavoitteena oli vahvistaa palvelun lähes 30 taide- ja kulttuuritoimijan verkostoja ja lisätä ymmärrystä Helsingin muunkielisten yhteisöjen mahdollisuudesta osallistua Kulttuurin kummilapsiin. Kansainvälisille kulttuuritoimijoille tapahtuma oli mahdollisuus laajentaa tietoa ja kontakteja kulttuuri kentästä Helsingissä.

Helin Aminille verkostoitumistapahtuma antoi alkun eri mahdollisuuksien kartoittamiseen pääkaupunkiseudulla ja esimerkiksi tapahtumista täällä. Amin muutti Irakista Suomeen 29 vuotta sitten mutta on juuri muuttanut pääkaupunkiseudulle Tammisaaresta.

Kartoitan tällä hetkellä eri mahdollisuuksia ja olen kiinnostunut esimerkiksi kulttuurista tai politiikasta. Mietin myös mahdollisesti oman yrityksen perustamista tulevaisuudessa,” sanoo Amin ja jatkaa: "Ilmoittaudun tähän Dörren tapahtumaan jotta saisin enemmän tietoa yhteiskunnasta jossa asun ja jotta voisin tutustua heihin jotka ova täällä aktiivisia. Oli todella antoisaa puhua parini kanssa, joka työskentelee nukketeatterin parissa, ja oppia tuntemaan häntä vähän. Haluaisimme mielellämme jatkaa keskustelua ja suunnittelemme olemaan yhteydessä toisiimme taas. Juttelimme myös siitä että voisimme käydä nukketeatterissa yhdessä meidän perheiden kanssa.

Nämä pari- tai pienryhmäkeskustelut olivat tapahtuman pääohjelma ja mahdollisuus Helsingin kulttuuritoimijoiden edustajille ja kansainvälisille kulttuuritoimijoille oppia tuntemaan toisensa ja vaihtaa ajatuksia. Parit oli yhdistetty etukäteen osallistujien ammatillisen profiilin perusteella Dörren konseptin mukaisesti.

Yksi kulttuuritoimijoista joka on ollut mukana Kulttuurin kummilapsien toiminnassa ja kehityksessä projektin alusta on Suomen kansallisooppera ja - baletti. Kaksi edustajaa oli myös mukana verkostoitumistapahtumassa joista yksi oli Lauri Pokkinen.

Keskustelu parini kanssa meni erittäin hyvin. Tutustuimme lyhyessä ajassa toistemme ammatilliseen taustaan ja ajatuksiimme taiteesta ja sen rakenteista. Pystymme tunnistamaan kolme häntä kiinnostavaa organisaatiota joiden johtajiin olin tilaisuuden jälkeen suoraan yhteydessä avatakseni hänelle keskusteluyhteyden jatkoa varten." Pokkinen sanoo tapaamisestaan.

Verkostoitumistapahtuma huipentui vilkkaan yhteiseen keskusteluun 

Tapahtuma päätettiin yhteisellä keskustelulla missä kaikilla oli mahdollisuus tuoda esille ajatuksensa siitä miten Kulttuurin kummilapsista voidaan tehdä houkutteleva kaikille perheille Helsingissä. Loppukeskustelu oli tärkeä avatakseen mitä oli tullut esille pari- ja ryhmäkeskusteluissa ja kerätä ideoita Kulttuurin kummilasten verkoston pitkäaikaisessa työssä saavuttaa erikielisiä yhteisöjä. Keskustelussa nostettiin muun muassa esille tarve alentaa kynnystä osallistua eri kulttuuriohjelmiin ottamalla huomioon kielimuurit ja selkeä tieto ohjelmista. Esimerkiksi musiikin tarkoitus yleisenä kielenä ja eri ajatuksia ohjelmavalikoiman vaihtelusta tuotiin myös esille.

“Tämän kaltaisilla konkreettisilla työkaluilla ja verkostoilla voimme laajentaa omaa näkökulmaamme, mutta ennen kaikkea ymmärtää niiden perheiden tarpeita joita perinteiset taideinstituutiomme ole vielä tavoittaneet. Kulttuurin kummilapsien on onnistuakseen aidosti lisättävä kattavuuttaan aiemmista editioista onnistuakseen olemaan aidosti koko ikäluokan juttu kuten Taidetestaajat voi perustellusti väittää.” Lauri Pokkinen tiivistää.

Kulttuurin kummilasten keskustelutilaisuus on yksi useammasta verkostoitumistapahtumasta jota Luckanin ammatillisen verkostoitumisen konsepti, Dörren, on järjestänyt syksystä 2020 lähtien yhdessä eri toimijoiden kanssa. Näiden tapahtumien ydin ovat kahdenkeskiset alakohtaiset tapaamiset paikallisten ja kansainvälisten ammattilaisten välillä Uudellamaalla.