Faces of Dörren: Jaana Simula

Jaana Simula rekisteröityi Ovenavajaksi pian ohjelman julkaisun jälkeen ja on tähän mennessä kokenut kaksi ihan erilaista verkostoitumistapaamista Dörrenin kautta. Kun hän ajattelee takaisin keskusteluja kansainvälisten ammattilaisten kanssa hän korostaa miten tapaamiset laajensivat myös hänen näkökulmiaan.

Jaana on Globe Art Pointin (GAP) toimitusjohtaja. GAP on yhdistys joka edistää ja tukee ulkomailla syntyneiden Suomessa asuvien artistien ja kulttuuritoimijoiden asemaa ja työolosuhteita. Hänellä on laaja kokemus kulttuurialalta ja on työskennellyt 10 vuotta kulttuuripäällikkönä Porissa. Hänellä on myös pitkä ura museoalalta sekä pitkä kokemus viestintätehtävien parissa Teatterikorkeakoulussa. Oikeudenmukaisuus, tasa arvoisuus ja inklusiivisuus ovat lähellä Jaanan sydäntä - kuten myös kulttuurisuunnittelu koska hän toimii myös puheenjohtajana Cultural Planning Finland ry:n hallituksessa.

Dörrreniin osallistuminen oli siksi luonnollinen valinta jonka tukena toimi myös into omasta kokemuksesta jolloin hän oli mentoroitavana opiskeluohjelman yhteydessä. Jaanan ensimmäinen Dörren tapaaminen oli Rita Vargasin kanssa - kulttuuriammattilainen jolla on laaja kokemus ja joka on asunut Suomessa jo monta vuotta. Tapaamisessa he keskustelivat muun muassa siitä mitä ottaa huomioon kun tekee uraa Suomessa erityisesti hyvin kilpailuhenkisessä kulttuurialalla. He tapasivat Ritan studiolla, Vargas Print Studio, ja tapaaminen kesti monta tuntia. Sen jälkeen Jaana tunsi että hän oli itse oppinut myös paljon kansainväliseltä ammattilaiselta.

“Oli hienoa voida rauhassa kuunnella henkilön kokemuksia Suomessa. Puhuimme hänen onnistumisistaan mutta myös huonoista kokemuksista ja miten epäoikeudenmukaisesti häntä on kohdattu,” kertoo Jaana. “Oli mahtavaa kuulla kaikesta mitä hän on tähän mennessä tehnyt ja mietin että hän oikeastaan laajensi mahdollisesti minun näkökulmiani enemmän kuin minä hänen.”

Myöhemmin, lokakuussa, Jaanalla oli toinen Dörren tapaaminen mutta tällä kertaa osana verkostoitumistapahtumaa joka oli järjestetty yhteistyönä Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäsin kanssa. Tämä tapaaminen seurasi lähemmin keskusteluopasta ja Jaana tunsi että hänellä oli mahdollisuus antaa enemmän käytännön vinkkejä siitä miten asiat toimii ja missä, milloin sekä keihin kannattaa olla yhteydessä.

“Minulle nämä tapaamiset olivat ihan erilaisia toisistaan. Kahdenkeskisessä tapaamisessa minulla, Ovenavaajana, oli isompi rooli tehdä aloitteen tapaamisen suhteen kun taas verkostointitapahtumassa alkoi ryhmäkeskusteluna ja vasta sen jälkeen käytiin kahdenkeskiset keskustelut. Siksi suosittelen lämpimästi kokeilla molempia. Jos toimit ensimmäistä kertaa mentorina voisi olla hyvä idea aloittaa verkostoitumistapahtuman osallistujana.”

Tapaamisten jälkeen, Jaana ylläpitää kontaktin kansainvälisten ammattilaisten kanssa sosiaalisessa mediassa ja hän kertoo että on mielellä yhteydessä heihin taas jos hän kuulee jostain joka voisi olla heille kiinnostavaa. Hänen mukaan tämä on tärkeä osa tapaamista. 

“Kun keskustelee henkilön kanssa ja oppii tuntemaan hänet haluat oikeasti auttaa häntä jos jotain tulee eteen myöhemmin. Osallistuminen Dörreniin kestää ainoastaan muutama tunti ajastasi ja et koskaan tiedä mihin se voi johtaa. Ole utelias ja tartu mahdollisuuteen.”