Faces of Dörren: Jaana Simula

Jaana Simula registrerade sig som Dörröppnare snabbt efter att programmet lanserats och har sedan dess upplevt två helt olika nätverksmöten genom Dörren. När hon tänker tillbaka på de diskussioner hon hade med de internationella sakkunniga poängterar hon hur hennes perspektiv också breddades genom de här mötena.

Jaana är verkställande direktör på Globe Art Point (GAP). GAP är en förening som främjar och stöder statusen och arbetsförhållandena hos utlandsfödda artister och kulturaktörer som bor i Finland och verkar inom olika discipliner. Hon har bred erfarenhet av kultursektorn och har tidigare fungerat som kulturchef i Björneborg under 10 år. Hon har också en lång karriär från museum samt lång erfarenhet från kommunikationsuppgifter vid Teaterhögskolan. Jaanas hjärta slår för rättvisa, jämlikhet och inklusivitet - samt for kulturplanering eftersom hon också är ordförande i styrelsen för Cultural Planning Finland.

Att pröva på Dörren var därför ett naturligt beslut som också stöddes av hennes entusiasm från att själv tidigare ha fått pröva på att ha en mentor som en del av ett utbildningsprogram. I sitt första Dörren möte träffade hon Rita Vargas, en kulturaktör med bred tidigare erfarenhet och som redan bott i Finland många år. Under mötet diskuterade de bland annat vad man ska ta i beaktande när man skapar sin karriär i Finland - speciellt med fokus på den väldigt tävlingsinriktade kulturindustrin. De träffades i Ritas studio, Vargas Print Studio, och mötet fortsatte flera timmar. Efteråt kände Jaana att hon också lärt sig en hel del av den person hon mött.

“Det var väldigt fint att i lugn och ro diskutera personens upplevelser i Finland. Vi pratade om den medvind hon haft men också om motgångarna och hur orättvist hon blivit behandlad,” berättar Jaana. “Det var inspirerande att höra allt som hon gjort hittills och jag tänkte att hon kanske vidgade mina perspektiv mer än jag vidgade hennes.”

Senare, i oktober, hade Jaana sitt andra Dörren möte - denna gång som en del av en nätverksträff som ordnades i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Det här mötet följde mera noggrant samtalsguiden och Jaana kände att hon kunde ge mera konkreta tips om hur det fungerar här samt när, var och vem det lönar sig att kontakta.

“För mig var de här två mötena helt olika varandra. Inför det individuella mötet kände jag, som Dörröppnare, en större roll i att leda mötet medan nätverksträffen började med en gruppdiskussion innan man träffade sin match över en kopp kaffe. Därför skulle jag varmt rekommendera att testa på båda. Om du för första gången provar på att vara mentor kunde det vara en bra idé att börja med att delta i en nätverksträff.”

Efter de här mötena, knöt Jaana kontakt med dem hon träffat på social media och hon berättar att hon gärna kontaktar dem igen om hon stöter på något som kunde vara intressant för dem. Enligt henne är det här en viktigt poäng med mötet. 

“När du diskuterar med någon och lär känna dem vill du verkligen hjälpa dem om något dyker upp senare. Att delta i Dörren tar enbart ett par timmar av ditt liv och du vet aldrig vad det kan leda till. Var nyfiken och ta chansen.”