Dörren är nu medlem i FIBS

Dörren by Luckan är glad att meddela att vi anslutits som medlem i Nordens största nätverk för samhällsansvar. I nätverket ingår mer än 300 företag och organisationer som satsar stort på olika ansvarsrelaterade teman. Dörren ansluter sig till FIBS med mångfaldsledarskap som speciellt intresseområde. Konceptet för professionellt nätverkande är ett konkret verktyg som kan användas av alla typer av organisationer som är intresserade av att avancera sin mångfald.

Läs mer om FIBS här.

Dörren är Föreningen Luckan rf:s koncept för professionellt nätverkande som främjar mångfald i arbetslivet genom att skapa industri-specifika kontakter mellan internationella och lokala sakkunniga i Nyland. Konceptets kärna är korta möten där båda deltagarna får möjligheten att bredda sin perspektiv och nätverk. Genom att matcha deltagarna utgående från bransch och arbetserfarenhet skapar Dörren meningsfulla möten som det är lätt att binda sig till eftersom att deltagande enbart kräver en timme. Sedan början av 2020 har över 100 Dörren möten hållits både digitalt och fysiskt!

Organisationer använder sig av Dörren till exempel genom att erbjuda sina arbetstagare möjligheten att träffa internationella sakkunniga inom sin bransch under arbetstid. Genom Dörren kommer man i kontakt med och får synlighet bland internationella talanger som redan bor i Finland. På samma gång stöder man samhället genom att hjälpa internationella sakkunniga bli en del av den finländska arbetsgemenskapen. Genom att uppmuntra din organisations anställda eller medlemmar att träffa internationella från sin bransch kan ni få värdefulla nya kontakter och information samt bredda er förståelse för fördelarna med mångfald.

För internationella jobbsökare är bristen av lokal insikt och lokala nätverk en stor utmaning som gör det svårt att hitta ett jobb i Finland som motsvarar ens kompetens. Under ett Dörren möte kan personen som redan har fotfäste i arbetslivet i Finland hjälpa en internationell branschkollega att fördjupa sin lokala kännedom och sina lokala nätverk helt enkelt genom att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Den lokala deltagaren förväntas inte erbjuda ett jobb till den internationella deltagaren.

Vill du pröva på ett Dörren möte och bredda dina nätverk eller kunde Dörren vara det konkreta verktyg för ökad diversitet som din organisation söker? Läs mera om hur organisationer kan använda sig av Dörren och kontakta oss på [email protected].

Dörren är en av de tjänster som erbjuds av Luckan Integration, som är en del av Föreningen Luckan rf. Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter.