Pressmeddelande: Dörrens nya nätverksträffar tar steg för mångfald i arbetslivet

Sedan januari i år har Luckans koncept för professionellt nätverkande, Dörren, skapat omkring 100 möten mellan utlandsfödda och lokala sakkunniga inom samma bransch i Nyland. Nu erbjuds Dörren nätverksträffar som en möjlighet för organisationer, företag och andra aktörer att ta enkla men konkreta steg för mångfald i arbetslivet.

Feedback från Dörren mötena påvisar styrkan i korta möten mellan personer som kommer från olika bakgrunder men som kan relatera genom sin gemensamma bransch. Det här nätverkandet fungerar som ett steg på vägen för ökad mångfald i arbetslivet. Genom nätverksträffarna kan organisationer på ett enkelt sätt använda sig av Dörren möten som ett verktyg för sitt mångfaldsarbete och komma i kontakt med internationella sakkunniga inom sin bransch.

Det har varit inspirerande att se den positiva feedbacken från de individuella Dörren mötena mellan lokala och utlandsfödda sakkunniga. De korta branschfokuserade mötena kan faktiskt hjälpa utlandsfödda att hitta sin plats i det finländska arbetslivet då mötena ger både branschinsyn och nya kontakter. Samtidigt har lokala sakkunniga uppskattat att de fått nya perspektiv, unika kontakter samt ett tillfälle att hjälpa en yrkeskollega. Tack vare Dörren nätverksträffarna kan vi nu skapa ännu fler möten och sänka trösklarna ytterligare, speciellt för organisationer som vill delta” säger Gerd Norrgårdprojektledare för Dörren.

En nätverksträff gör detmöjligt för många utlandsföddaoch lokala att träffa någon från sin bransch vid ett gemensamt tillfälle – och kanske tillsammans med kollegor och vänner. Inför nätverksträffenförhandsmatchas deltagarna utgåendefrån sin bransch och de individuella mötena sker sedan samtidigt under evenemanget. Nätverksträffarnahar snabbt visat sig populära ochett flertal aktörer har redan planerat in digitala eller fysiska träffar. 

En av aktörerna är Helsingfors stads Spouse Program som är en del av Talent Boost initiativen. Programmet arbetar, i nära samarbete med Esbo och Vanda, för att underlätta integrationen av makarna till dem som flyttat till Finland tack vare en anställning. Deras digitala nätverksträff går av stapeln den 26.11 och bjuder in makarna som deltar i programmet att nätverka med de lokala arbetstagarna i ett flertal företag som samarbetar med Helsingfors stads Spouse Program.

Det är viktigt för de makar som deltar i Spouse Program att få chansen att nätverka – både socialt och professionellt. Konceptet bakom nätverksträffarna är lätt att förstå och det verkar effektivt. Det finns många pågående initiativ som jobbar mot samma mål som vi och det är utmärkt att kunna samarbeta med Dörren,” säger Jochen Faugel, Projektplanerare, Spouse Program.

Den första Dörren nätverksträffen ordnades i oktober med specifikt fokus på professionellt nätverkande för utlandsfödda kvinnor och i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Dörren nätverksträffar i korthet

Vad: Ett digitalt eller fysiskt evenemang som bygger på Dörrens nätverkskoncept, där ett entimmes möte mellan en utlandsfödd och en lokal sakkunnig inom samma bransch står i fokus. Målet med Dörren är att utlandsfödda får insyn och kontakter inom den egna branschen i Finland, och att också lokala erhåller nya perspektiv, ideer och kontakter.  

Vem: Organisationer, företag och andra aktörer som söker efter nya verktyg för mångfaldsarbete eller kanske funderar på att rekrytera internationella talanger i framtiden. Nätverksträffarna är också ett konkret sätt att stödja samhället genom att man bidrar till bättre inkludering av utlandsfödda sakkunniga i den finländska arbetsgemenskapen.

Hur: Dörren skräddarsyr nätverksträffarna utgående från organisationens behov.