Tiedote: Uudet Dörren verkostoitumistapahtumat edistävät monimuotoisuutta työelämässä

Vuoden alusta lähtien Luckanin ammatillisen verkostoitumisen työkalu, Dörren, on luonut noin 100 tapaamista saman työalan kansainvälisten ja paikallisten ammattilaisten välillä Uudellamaalla. Dörrenin verkostoitumistapahtumat ovat uusi vaihtoehto organisaatioille, yrityksille ja muille toimijoille, jotka haluavat edistää monimuotoisuutta työelämässä helpolla ja konkreettisella tavalla.

Dörren tapaamisten palaute osoittavat miten merkityksellisiä lyhyet kohtaamiset henkilöiden välillä, joilla on eri tausta mutta yhteinen työala, ovat. Tällainen verkostoituminen toimii askeleena kohti suurempaa monimuotoisuutta työelämässä. Verkostoitumistapahtumien kautta organisaatiot voivat helpolla tavalla käyttää juuri näitä Dörren tapaamisia työkaluna monimuotoisuustyössään sekä saada alansa kansainvälisiä kontakteja.

On ollut inspiroivaa nähdä Dörren tapaamisten positiivinen palaute. Lyhyet alakohtaiset tapaamiset joista saa paikallista näkemystä ja kontakteja voivat oikeasti auttaa kansainvälisiä osaajia löytämään paikkansa Suomen työelämässä. Samalla paikalliset osaajat ovat arvostaneet saamiaan uusia perspektiivejä, uniikkeja kontakteja ja mahdollisuus auttaa alansa ammattilaista. Verkostoitumistapahtumien avulla voimme luoda enemmän tapaamisia ja alentaa kynnystä erityisesti organisaatioille jotka haluavat osallistua" sanoo Gerd NorrgårdDörrenin projektipäällikkö.

Verkostoitumistapahtumassa monet kansainväliset ja paikalliset osaajat saavat mahdollisuuden tavata yhteisessä tilaisuudessa - ehkä yhdessä kollegoiden ja ystävien kanssa. Keskusteluparit luodaan etukäteen työalan perusteella ja henkilökohtaiset tapaamiset käydään yhtä aikaa tapahtumassa. Verkostoitumistapahtumat ovat nopeasti saaneet suosion ja useammat toimijat suunnittelevat jo digitaalisia tai kasvokkaisia tapahtumia. 

Helsingin kaupungin Spouse Program, joka on Talent Boost aloite, on yksi näistä. Yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa, ohjelman päämäärä on auttaa Suomeen muuttaneiden työntekijöiden puolisoiden kotouttamista. Heidän digitaalinen verkostoitumistapahtuma järjestetään 26.11, johon ohjelmaan osallistuvat puolisot ovat kutsuttu verkostoitumaan paikallisten työntekijöiden kanssa. Paikalliset osallistujat ovat kutsuttu mukaan useasta yrityksestä jotka tekevät yhteistyötä Helsingin kaupungin Spouse Programin kanssa.

On tärkeää että Spouse Programin puolisot saavat mahdollisuuden verkostoitua sekä sosiaalisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Verkostoitumistapahtumien konsepti on helppo ymmärtää ja vaikuttaa tehokkaalta. Tällä hetkellä on monta hanketta jotka tekevät työtä samalla päämäärällä kuin me joten meistä on hienoa tehdä yhteistyötä Dörrenin kanssa," sanoo Jochen Faugel, Projektisuunnittelija, Spouse Program.

Ensimmäinen Dörren verkostointitapahtuma järjestettiin lokakuussa jonka fokus oli erityisesti kansainvälisten naisten ammatillinen verkostoituminen. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäsin kanssa.

Dörrenin verkostointitapahtumat lyhyesti

Mitä: Digitaalinen tai kasvokkainen tapahtuma joka perustuu Dörrenin verkostointikonseptiin ja jossa yhden tunnin tapaaminen kansainvälisen ja paikallisen osaajan välillä on tapahtuman ydin. Dörrenin päämäärä on että kansainväliset osaajat saavat paikallista näkemystä ja kontakteja alallaan Suomessa samalla kuin paikalliset ammattilaiset saavat myös uusia perspektiivejä, ideoita ja kontakteja.  

Kuka: Kaikki organisaatiot, yritykset tai toimijat jotka etsivät uusia työkaluja joilla edistää monimuotoisuutta tai jotka miettivät kansainvälisten osaajien rekrytoimista tulevaisuudessa. Verkostoitumistapahtumat ovat myös konkreettinen tapa tukea yhteiskuntaa auttamalla kansainvälisiä osaajia tulemaan osaksi suomalaista työyhteisöä.

Miten: Dörren järjestää verkostoitumistapahtumat organisaatioiden tarpeiden ja toivon mukaan.