Digital nätverksträff med Spouse Program

Datum: 25.03.2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Online
Professionellt nätverkande

Helsingfors stads Spouse Program och Dörren välkomnar lokalt etablerade personer inom olika branscher i Nyland till vår digitala nätverksträff den 25 mars klockan 13-14! Evenemanget är en fin möjlighet att nätverka med utlandsfödda personer från din bransch - och agera mentor under en timme.

I det här evenemanget får du en möjlighet att vidga dina perspektiv och ditt nätverk samtidigt som du är med och stöder en bättre mångfald i arbetslivet i Finland.

Evenemanget är på engelska och registreringen är öppen för Dörröppnare. Registreringen till evenemanget avslutades den 15.3.

I den här nätverksträffen träffar Dörröppnare, det vill säga lokalt etablerade personer inom olika branscher i Nyland, de makar som deltar i Spouse Career Track. Innan evenemanget matchas alla deltagarna utgående från sin bransch för programmets huvudpunkt - det vill säga en parvis diskussion.

Under evenemanget kommer ni att ha gott om tid att lära känna varandra. Under en 45 minuter lång parvis diskussion kan du som Dörröppnare stöda en av makarna som deltar i Spouse Career Track med insikter och tips om den lokala arbetsmiljön och om möjligt hjälpa personen att vidga sitt professionella nätverk i Finland.

Att delta i nätverksträffen är ett kort och effektivt sätt att tillsammans med Spouse Programs partners hjälpa deltagarna i spouse program att utveckla sin karriär. Samtidigt får du också möjlighet att vidga dina perspektiv och nätverk. Här ser du vilka företag och organisationer som fungerar som programmets partners.

Eftersom att vi inför evenemanget matchar alla deltagare utgående från deras bransch och de här parvisa nätverksmötena är evenemangets huvudpunkt kan vi tyvärr inte garantera en plats till alla som registrerat sig. Om du får en plats beror därför på om någon inom din bransch anmält sig till evenemanget. När nätverksträffen närmar sig kommer all de som fått en plats att få en länk till det digitala evenemanget.

Spouse Program är en tjänst som erbjuds av Helsingfors stad i nära samarbete med Esbo stad, Vanda stad och Nylands TE-byrå. Programmet stöder makarna till personer som flyttat till Finland för att de fått ett jobb här. Samtidigt har programmet också som mål att hjälpa företag att behålla de internationella talanger de anställt. Detta eftersom att personer som flyttat hit för ett jobb ofta väljer att flytta tillbaka till sina hemländer om deras partner inte får det stöd de behöver.