Dörren Cultura – Music Mingling

Datum: 28.03.2022
Tid: 18:30 - 21:00
Plats: Luckan, Yrjönkatu 27, Helsinki
Professionellt nätverkande

Professionellt och socialt nätverkande för internationella och lokala klassiska musiker. Vid mötena spelas valda stycken tillsammans a prima vista.

Syftet med Music Mingling är att ge en interaktiv mötesplattform i huvudstadsregionen för klassiska musiker med internationell och lokal bakgrund och att hjälpa dem att bredda sina professionella nätverk. Interaktionen utgörs av tillfällen att spela kammarmusik för olika instrumentgrupper a prima vista, vilket ger möjlighet till både professionell och social samvaro i en avslappnad atmosfär.

Vi strävar efter en blandning av musiker (stråk- och blåsinstrumentalister samt pianister) från olika arbets- och studiemiljöer inklusive orkestermedlemmar, frilansare, instrumentlärare och studenter på universitetsnivå.

Music Mingling hålls på Luckan under utvalda måndagskvällar från 18:30 till ungefär 21:00. Mötena passar för ett 20-tal deltagare åt gången, för att ge alla deltagare möjlighet att delta aktivt genom att spela minst ett kammarmusikstycke. Vi bjuder på dryck och tilltugg under kvällen. Mötena arrangeras i samarbete med Tal Riva Theodorou.

Är du osäker om du vill spela a prima vista? Kom med och ta reda på, utan krav på aktivt deltagande (nämn det när du anmäler dig).

Anmäl dig här för :

  • 28.3 (anmäl dig senast 23.3 *)
  • 14.3
  • 28.2

* Missade du anmälningsdatumet? Skicka oss ett e-postmeddelande till [email protected]!

Vi återkommer med en bekräftelse och ytterligare information fyra dagar före mötesdatumet. Antalet platser är begränsat.  

Läs mer om Dörren Cultura.