Registreringen till Dörren nätverkande är för tillfället pausad

Registreringen till Dörren nätverksmöten har pausats från och med den 1.6.2021. Luckan Integration arbetar aktivt för Dörrens framtid och vi hoppas snart kunna publicera mera information om Dörrens fortsättning.