Nätverksträff med Dörren by Luckan

Datum: 10.12.2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Online (Zoom)
Professionellt nätverkande

Vill du prata om din bransch och yrkeserfarenhet med någon som har en annan bakgrund än du?

Kom men på Dörrens digitala nätverksträff (på engelska) den 10 december kl 8:45-9:45.

Registreringen för det här evenemanget är avslutad.

Det här evenemanget är perfekt för DIG som:

Jobbar inom ett företag eller en organisation, eller kanske är medlem i en förening, som vill ...

- utveckla sitt kunnande inom mångfald på ett enkelt och konkret sätt

- bidra till samhällsutvecklingen

- öka sin synlighet bland internationella yrkeskunniga i Finland, eller

- fundera på en internationell rekrytering framöver

ELLER

Är utlandsfödd och:

- behöver få veta mera om förhållandena och möjligheterna inom din bransch i Finland, och

- vill bygga ditt professionella nätverk

Evenemangets kärna är ett individuellt möte mellan en lokalt etablerad och en utlandsfödd från samma bransch. Innan evenemanget matchar vi var och en med en diskussionspartner utgående från hens professionella profil. Under själva nätverksträffen vidgar båda personerna sina nätverk och perspektiv, medan den utlandsfödda också får bättre insikter i hur den gemensamma branschen fungerar i Finland.

Hundratals personer i huvudstadsregionen har redan träffats genom Dörren som är Luckan Integrations program för professionellt nätverkande mellan lokalt etablerade och utlandsfödda professionella. I en Dörren nätverksträff får du en möjlighet att pröva på ett Dörren möte tillsammans med andra!